Vì sao dịch vụ Livestream lại được lựa chọn để quảng bá hình ảnh?

Vì sao dịch vụ Livestream lại được lựa chọn để quảng bá hình ảnh?

Livestream trực tuyến đã không còn quá xa lạ đối với nhiều đơn vị kinh doanh Vì nó có thể tác động đến rất nhiều khách hàng cùng một lúc. Đồng thời mức độ lan tỏa của một livestream thành công vượt qua cấp số nhân và tác động mạnh mẽ không chỉ trong nước mà còn cả...