Kiểm tra cánh quạt điện gió bằng flycam

Kiểm tra cánh quạt điện gió bằng flycam

Trong những năm vừa qua, Việt Nam trở thành thị trường đầu tư điện gió và năng lượng tái tạo hàng đầu châu Á. Nguồn điện sạch bước đầu mang lại lợi ích rất lớn, thúc đẩy hiện đại hoá nền công nghiệp trong nước, bên cạnh lợi ích đó chủ đầu tư cũng phải bỏ ra một khoản...