Khảo sát trắc địa bằng máy bay không người lái (UAV) – Giải pháp hiệu quả cho ngành công nghiệp xây dựng

Khảo sát trắc địa bằng máy bay không người lái (UAV) – Giải pháp hiệu quả cho ngành công nghiệp xây dựng

Với sự phát triển của công nghệ, khảo sát trắc địa bằng máy bay không người lái (UAV) đã trở thành một giải pháp hiệu quả cho ngành công nghiệp xây dựng. Sử dụng UAV để thực hiện khảo sát trắc địa giúp tiết kiệm thời gian, tăng độ chính xác và giảm chi phí so với...
Khảo sát địa hình bằng Flycam RTK dịch vụ đo đạc trắc địa chuyên nghiệp

Khảo sát địa hình bằng Flycam RTK dịch vụ đo đạc trắc địa chuyên nghiệp

Trắc địa là đo đạc vị trí, độ cao hình dạng kích thước, phương hướng của địa hình mặt đất và địa vật nằm trên mặt đất. Ngoài ra sản phẩm còn liên quan mật thiết tới nhiều lĩnh vực của  xã hội như lập bản đồ hành chính quốc gia, nghiên cứu  quy hoạch thiết  kế, thi...