Cung cấp Dữ liệu Khảo sát, Mô hình 3D và Toàn cảnh VR360 Cho Kiến Trúc Sư và Nhà Thầu

Cung cấp Dữ liệu Khảo sát, Mô hình 3D và Toàn cảnh VR360 Cho Kiến Trúc Sư và Nhà Thầu

Trong ngành kiến trúc và xây dựng, việc có cái nhìn toàn diện và chính xác về dự án từ giai đoạn khảo sát đến giai đoạn thiết kế là vô cùng quan trọng. Đối với các kiến trúc sư và nhà thầu, việc sử dụng công nghệ để đánh giá dự án và phát triển thiết kế trở nên cần...