Một số quy định dùng flycam bạn cần phải biết

Để có được một hành trình quay flycam an toàn, hiệu quả nhất, không thể bỏ qua được những quy định của pháp luật. Nếu vô tình vi phạm một trong những quy định dưới đây, bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối lớn đó!

Một số quy định dùng flycam bạn cần phải biết

1. Thẩm quyền cấp phép, từ chối, đình chỉ hoạt động bay

Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu cấp phép, từ chối cấp phép cho các chuyến bay của tàu bay không người lái, các loại khí cầu bay không người điều khiển, các loại mô hình bay, các loại khí cầu có người điều khiển nhưng không cất, hạ cánh từ các sân bay được mở cho hoạt động dân dụng. ( quy định tại điều 8 nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008).

DJI inspire 2 Livestream dự án

2. Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép bay bao gồm:

2.1. Điều 9 nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 và điều 1 nghị định 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 quy định hồ sơ đề nghị cấp phép bay:

– Đơn đề nghị cấp phép bay (theo kèm theo Nghị định 79/2011/NĐ- CP);

– Tài liệu kỹ thuật về phương tiện bay, bao gồm ảnh chụp kiểu loại tàu bay hoặc phương tiện bay và bản thuyết minh tính năng kỹ thuật hàng không của loại tàu bay hoặc phương tiện bay đó;

– Giấy phép hoặc giấy ủy quyền hợp pháp cho phép tàu bay, phương tiện bay thực hiện cất cánh, hạ cánh tại sân bay, khu vực trên mặt đất, mặt nước;

– Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến tàu bay, phương tiện bay.

2.2. Chậm nhất 07 ngày, trước ngày dự kiến tổ chức thực hiện các chuyến bay, các tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị cấp phép bay đến Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu.

2.3. Chậm nhất 07 ngày, trước ngày dự kiến tổ chức thực hiện các chuyến bay, các tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị sửa đổi lại phép bay đến Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu.

DJI inspire 2 Livestream

3. Nội dung của giấy phép bay

– Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức, cá nhân được cấp phép bay.

– Đặc điểm nhận dạng kiểu loại tàu bay, phương tiện bay (bao gồm cả phụ lục có ảnh chụp, thuyết minh tính năng kỹ thuật của tàu bay hoặc phương tiện bay).

– Khu vực được tổ chức hoạt động bay, hướng bay, vệt bay.

– Mục đích, thời hạn, thời gian được tổ chức bay.

– Quy định về thông báo hiệp đồng bay; chỉ định cơ quan quản lý, giám sát hoặc điều hành bay.

– Các giới hạn, quy định an ninh, quốc phòng khác.
( điều 10 nghị định 36/2008/NĐ-CP)4. Thời hạn cấp phép, từ chối bay– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu cấp phép tổ chức thực hiện các chuyến bay.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định xin sửa đổi phép bay đã cấp, Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu cấp phép điều chỉnh thực hiện các chuyến bay.” ( khoản 3 điều 1 nghị định 79/2011/NĐ-CP)5.

Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân khi tổ chức hoạt động bay: (Điều 13 của Nghị định 79/2011/NĐ-CP)

– Làm thủ tục xin phép bay trước khi tổ chức hoạt động bay.

– Thực hiện công tác dự báo, thông báo bay trước ngày bay theo quy định.

– Nắm vững các quy định, nội dung của việc tổ chức, thực hiện hoạt động bay trong vùng trời Việt Nam.

– Tuân thủ các quy định, điều kiện, giới hạn được nêu trong phép bay.

– Chấp hành nghiêm hiệu lệnh đình chỉ bay và báo cáo kết quả về cơ quan điều hành bay và giám sát các hoạt động bay.

– Chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn hàng không, gây thiệt hại cho người, tài sản dưới mặt đất.

6. Hành vi bị nghiêm cấm (khoản 1điều 14 nghị định 36/2008/NĐ-CP)

– Tổ chức các hoạt động bay khi chưa có phép bay;

– Tổ chức hoạt động bay không đúng khu vực, điều kiện, giới hạn quy định. Vi phạm các quy định về quản lý lãnh thổ, biên giới quốc gia;

– Mang chở các chất phóng xạ, chất cháy, chất nổ trên tàu bay hoặc phương tiện bay.

– Phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại.

– Lắp các thiết bị và thực hiện việc quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép.

– Treo cờ, biểu ngữ, thả truyền đơn phát loa tuyên truyền ngoài quy định của cấp phép bay.

– Không chấp hành các lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay.

7. Quy định xử lý đối với hành vi vi phạm

Điều 16 nghị định 36/2008/NĐ-CP nêu rõ: Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nghị định, thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo đó khoản 5 Điều 19 Nghị định 147/2013/ NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng như sau:

– Cá nhân có hành vi thực hiện chuyến bay không đúng với phép bay, mục đích của chuyến bay theo phép bay đã được cấp sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

– Cá nhân có hành vi thực hiện chuyến bay mà không có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Chúc các bạn có một chuyến bay an toàn và hiệu quả cùng Flycamsky!

One thought on “Một số quy định dùng flycam bạn cần phải biết

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.